04432230494

زیست شناسی خواب

زیست شناسی خواب
اخبار, مقالات 08 فوریه 2019

براساس مطالعات مفصلی که روی این پدیده انجام گرفته ، مشخص شده است ۲ حالت قابل تفکیک در خواب هر فردی وجود دارد. حالت اول که به آن خواب S یا NREM می گویند یبشتر دوره خواب را شامل می شود.
در این نوع خواب سیستم عصبی ارادی فعالیت کمی دارد و حرکات سریع چشم هم در آن وجود ندارد. هیچ خوابی هم در این مرحله دیده نمی شود.
دومین نوع خواب که به آن D یا REM می گویند به طور دوره ای در طول دوره خواب رخ می دهد و مشخصه آن هم فعال شدن سیستم عصبی ارادی ، حرکات سریع چشم و خواب دیدن های مکرر است.
معمولا هر شخصی ۴ یا ۵ دوره از خواب D را طی شب تجربه می کند، چه خواب هایی را که دیده است به خاطر داشته باشد و چه آنها را به یاد نیاورد.
این دوره ها در فواصلی که حدود ۹۰ دقیقه طول می کشد، اتفاق می افتند و روی هم رفته ۲۵ درصد از خواب شبانه را تشکیل می دهند؛ اما بد نیست بدانید که در نوزادان ۵۰درصد از کل خواب را این دوره ها در بر می گیرند. شواهد نشان می دهند که یک دوره خواب دیدن معمولا از ۵تا ۲۰دقیقه به طول می انجامد.

0 دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *