04432230494

اصطلاحات خوشخواب در زبان انگلیسی

فروش اقساطی
اصطلاحات خوشخواب در زبان انگلیسی
اخبار 27 آگوست 2017

در ادامه یک سری از اصطلاحات خوشخواب که ممکن از در کشور های خارجی یا منابع اینترنتی ببینید و یا بشنوید را به طور کامل برسی می کنیم. همچنین بد از برسی انواع خوشخواب اجزای خوشخواب را نیز برسی خواهیم کرد.

انواع اصطلاحات خوشخواب به انگلیسی

 • Twin Size Bed: خوشخواب با سایز دوقلو (ولی برای یک نفر)
 • Queen size bed: خوشخواب سایز ملکه
 • King size Bed: خوشخواب کینگ سایز
 • Adjustable Bed : خوشخواب قابل تنظیم
 • Air Bed: تخت بادی
 • Four Poster: خوشخواب چهار ستونه
 • Brass Bed: تختخواب برنجی
 • Loft Bed : خوشخواب انباری
 • Iron Bed : خوشخواب آهنی
 • Bunk Bed : خوشخواب خوابگاهی یا دو طبقه
 • Camp Bed : خوشخواب اردوگاهی
 • Infant Bed : خوشخواب نوزادی
 • Bassinet Bed : گهواره روپوش دار
 • Toddler Bed : خوشخواب کودک
 • Sofa Bed : خوشخواب کاناپه ای
 • Day Bed : خوشخواب استراحتی
 • State Bed : خوشخواب سلطنتی
 • Roll away Bed : خوشخواب چرخدار (برای جابجایی آسان)
 • Trundle Bed : خوشخواب دوتایی
 • Ottoman Bed : خوشخواب عثمانی
 • Canopy Bed : خوشخواب سایبان دار
 • Murphy Bed : خوشخواب مورفی

 Parts بخش ها

 • Footboard = تخته پایی(پای تخت)
 • Mattress cover = روکش تخت
 • Mattress = تشک
 • Headboard = تخته سری (سرتخت)
 • Bolster = متکا
 • Pillow = بالش
 • Box spring = محفظه فنر برای تشک تخت
 • Elastic = کش Handle = دسته (دسته های تشک)
 • Leg = پایه ی تخت
 • Linen وسایل روتختی
  Pillowcase = روکش بالش
 • Sham = حاشیه بالش
 • Scatter cushion = کوسن پهن
 • Neckroll = متکاغلتکی زیر گردن
 • Comforter = پتوی نازک راحت
 • Flat sheet = ملحفه صاف
 • Valance = والان (نیم پرده یا لبه آویخته )
 • Blanket = پتو
 • Fitted sheet = ملحفه سرتاسری تخت

0 دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *