04432230494

اصطلاحات خوشخواب در زبان انگلیسی

اصطلاحات خوشخواب در زبان انگلیسی
اخبار 27 آگوست 2017

اصطلاحات خوشخواب در زبان انگلیسی

و در ادامه اجزای مورد استفاده در خوشخواب نیز آورده شده.

Twin Size Bed: خوشخواب با سایز دوقلو (ولی برای یک نفر)
Queen size bed: خوشخواب سایز ملکه
King size Bed: خوشخواب کینگ سایز
Adjustable Bed : خوشخواب قابل تنظیم
Air Bed: تخت بادی
Four Poster: خوشخواب چهار ستونه
Brass Bed: تختخواب برنجی
Loft Bed : خوشخواب انباری
Iron Bed : خوشخواب آهنی
Bunk Bed : خوشخواب خوابگاهی یا دو طبقه
Camp Bed : خوشخواب اردوگاهی
Infant Bed : خوشخواب نوزادی
Bassinet Bed : گهواره روپوش دار
Toddler Bed : خوشخواب کودک
Sofa Bed : خوشخواب کاناپه ای
Day Bed : خوشخواب استراحتی
State Bed : خوشخواب سلطنتی
Roll away Bed : خوشخواب چرخدار (برای جابجایی آسان)
Trundle Bed : خوشخواب دوتایی
Ottoman Bed : خوشخواب عثمانی
Canopy Bed : خوشخواب سایبان دار
Murphy Bed : خوشخواب مورفی
Parts بخش ها
Footboard = تخته پایی(پای تخت)

Mattress cover = روکش تخت

Mattress = تشک

Headboard = تخته سری (سرتخت)

Bolster = متکا

Pillow = بالش

Box spring = محفظه فنر برای تشک تخت

Elastic = کش Handle = دسته (دسته های تشک)

Leg = پایه ی تخت

Linen وسایل روتختی
Pillowcase = روکش بالش

Sham = حاشیه بالش

Scatter cushion = کوسن پهن

Neckroll = متکاغلتکی زیر گردن

Comforter = پتوی نازک راحت

Flat sheet = ملحفه صاف

Valance = والان (نیم پرده یا لبه آویخته )

Blanket = پتو

Fitted sheet = ملحفه سرتاسری تخت

0 دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *